TAO, társasági adó támogatás, látványsport, filmalkotás, előadó művészet


Kérjük, hogy a társasági adó felajánlással (TAO támogatással) kapcsolatban vegye fel alapítványunkkal a info[kukac]matrixalapitvany.hu e-mail címen a kapcsolatot. Tegyünk jót közösen!

TAO Támogatás

Társasági adó támogatás, jótékonykodás TAO-val

A Mátrix Közhasznú Alapítvány csapatsporthoz, filmalkotáshoz, előadó mávészethez, tehetséges gyerekek fejlesztéséhez köszönettel fogadja TAO támogatását!

Mi is az a TAO támogatás?

A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai (rendelkezés az adóról) 2015. A társasági adó rendszerébe 2015. január 1-jétől bevezetett új konstrukció, a rendelkezés az adóról (adó-felajánlás) intézménye egy, az eddigiektől eltérő módon biztosít lehetőséget a társasági adóalanyok számára a sport és a kultúra támogatására. Az új szabályokat első alkalommal a 2015. adóévre vonatkozóan lehet alkalmazni. Amennyiben az adózó – élve a lehetőséggel – az őt terhelő 2015. adóévi adóelőleg, adóelőleg-kiegészítés, illetve adó meghatározott részéről a Tao. tv. szerinti kedvezményezett célra felajánlást tesz, úgy annak a kedvezményezett(ek) részére történő juttatását – a feltételek fennállása esetén – az adóhatóság teljesíti. Az adózót az így átutalt összegre tekintettel jóváírás illeti meg, amely jóváírás az adózó társasági adó folyószámlájára kerül átvezetésre csökkentő tételként. Az adózó az adóelőleg-fizetési, adóelőleg-kiegészítési és adófizetési kötelezettségének az általános szabályok szerint tesz eleget, az említett fizetési kötelezettségek teljesítése alól a rendelkező nyilatkozat(ok) megtétele esetén sem mentesül.

Az adózó az alábbi kedvezményezett célokra tehet felajánlást:

a) filmalkotás támogatására,

b) előadó-művészeti szervezet támogatására,

c) látvány-csapatsport támogatására (jogcímenkénti részletezésben).

A támogatási forma lényege, hogy a társasági adó fizetésére kötelezett vállalatok adójuk jelentős részét felajánlhatják, és a fent listázott kiemelt célokra fordíthatják, tehát az öt látványsportra: a labdarúgásra, a kosárlabdára, a kézilabdára, a vízilabdára és a jégkorongra, előadó-művészeti tevékenységekre, filmalkotásra. Az így befolyt pénzek egyebek között utánpótlás-nevelésre és infrastruktúra-fejlesztésre, szellemi alkotások létrehozására fordíthatóak.

A Mátrix Közhasznú Alapítványról

A 2003 óta működő MÁTRIX Közhasznú Alapítvány szociális, egészségvédelmi, oktatási, kulturális, hagyományőrző, kommunikációs tevékenységével gyerekeket, felnőtteket, családokat, idős - egyedülálló embereket segít.

Segítőket, önkénteseket, támogatókat szeretettel várunk

A MÁTRIX Közhasznú Alapítvány mindenféle normatív támogatástól mentes, pártatlan, független szervezet.

Tárgyi támogatást, anyagi segítséget, adó 1% felajánlást, támogatási együttműködéseket köszönettel veszünk!

Kapcsolatfelvétel az info[kukac]matrixalapitvany.hu e-mail címen lehetséges.

Mátrix

A Mátrix Közhasznú Alapítvány 2003 óta szociális, kulturális, egészségvédelmi, fejlesztő, hagyományőrző, oktatási programokkal sikeresen támogatja az elesetteket, bajban lévőket, a hátrányos helyzetben élőket, a kirekesztetteket. Támogatóinkkal közös a siker, hálásan köszönjük a segítséget!

Fontos!

Sajnos sokkal több kérés érkezik hozzánk, mint amennyi kapacitás van. Nagyon fontos, hogy az egyéneket és a társadalmat ért problémák megoldására együttműködésben Önnel, Önökkel tudunk csak sikeres megoldást találni. Ismerje meg Ön is tevékenységeinket, legyen Ön is támogató partnerünk!

Centerke FB Csatlakozás:Kérjük támogassa segítő tevékenységünket!

paypal

A Mátrix Közhasznú Alapítvány főbb tevékenységei:

- egészségvédelmi (szűrőnapok, sterilház, bohócdoktorok, egyéb gyermekmentő) programok működtetése,
- kulturális programok szervezése, tehetséggondozás (filmalkotás, színházi programok),
- adományok gyűjtése, osztása (egyéni és csoportos formában, egyéneknek, családoknak, közösségeknek),
- mesedoktor gyógyító és élményprogram működtetése,
- oktatási, tájékoztató tevékenységek, készségfejlesztés,
- élelmezés (gyermekétkeztetés, élelmiszerosztás), ingyenkonyhák élelmiszer támogatása,
- bűn-és baleset megelőzési programok szervezése,
- sport-és szabadidős programok, tömegsport szervezése,
- munkahely teremtés, megélhetést segítő akcióprogramok,
- tömegkommunikációs tevékenységek, tájékoztatás,
- segítő akciók, rendezvények, fórumok működtetése,
- környezeti és természeti, társadalmi segítő feladatok ellátása, akciók, rendezvények, jótékonysági események, önkéntes szerveződések támogatása, adományosztás, segítése, mentorálása...

A legapróbb társasági adó támogatás felajánlása is fontos segítség!

Várjuk társasági adó (TAO) felajánlás kapcsán cégek, könyvelőirodák, adószakértők jelentkezését. Legyen a sikerünk közös!

Videók


Civil ügyek: